Nieuwsberichten SV Dwarres

Nieuws mbt Corona

Beste leden,

Inmiddels worden de maatregelen rondom de coronacrisis enigszins versoepeld. Daarom kunnen we sinds enige tijd buitenlessen aanbieden, maar nog niet alle lessen kunnen doorgang vinden. Voor de disciplines waar we nu nog geen buitenlessen kunnen aanbieden vervallen de lessen tot aan de zomer.

Het bestuur heeft u al geïnformeerd dat we twee maanden geen contributie gaan innen ter compensatie, maar voor de groepen die tot aan de zomervakantie geen les krijgen, gaan we nog een extra maand geen contributie vragen. Aangezien juni al geïnd is, gaan we de maand september voor deze leden ook niet incasseren. Voor de leden die al opgezegd hebben, storten we het geld van de maand juni terug.
Op deze manier denken we dat we recht doen aan de leden die geen lessen kunnen volgen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met het bestuur opnemen.