Nieuwsberichten SV Dwarres

Opnieuw nieuws mbt Corona

Beste leden,

Inmiddels hebben we al enige weken te maken met de gevolgen van het coronacrisis. Dit raakt uiteraard ook onze vereniging. Het bestuur heeft gesproken over de nieuwe maatregelen zoals op dinsdag 21 april aangekondigd door het Kabinet. Duidelijk is dat de lessen van onze vereniging vooralsnog niet doorgaan.
Ook heeft het bestuur vergaderd over de inning van de contributie. Het bestuur is van mening dat we doorgaan met het innen hiervan. Daar zijn verschillende redenen voor. Allereerst willen wij onze leiding blijven uitbetalen. Daarnaast gaan sommige kosten voor onze verenging door. U moet daarbij onder andere denken aan kosten voor de KNGU die we moeten blijven afdragen. We hopen dan ook dat u hiervoor begrip heeft. Mocht u echter in grote financiële problemen komen dan kunt u dit kenbaar maken via een mail aan onze voorzitter. Vervolgens zal het bestuur uw verzoek behandelen.
Om alle leden toch enigszins te compenseren voor het gemis van de sportlessen, gaan we de contributie voor de maanden juli en augustus niet innen. Na de zomervakantie beginnen vanaf maandag 24 augustus de lessen weer. Dan wordt de contributie vanaf de maand september weer geïnd.
Ten slotte wil ik graag uw aandacht vragen voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zou plaatsvinden op maandag 18 mei, maar wordt verplaatst naar maandag 5 oktober 2020. Tegen die tijd ontvangt u een uitnodiging met een agenda.
Namens het bestuur hoop ik u zo voldoende te hebben ingelicht.

Berend Wijbenga
Voorzitter SV Dwarres

e-mail: bjwijbenga@chello.nl