Nieuwsberichten SV Dwarres

Nieuws mbt Corona

Beste leden,

Het coronavirus heeft vergaande gevolgen voor ons allemaal. Ook voor onze sportvereniging. Zoals u weet, zijn de lessen voorlopig komen te vervallen. Hoe lang dit duurt, is niet precies te zeggen. Het bestuur houdt u hiervan op de hoogte.

Vooralsnog gaat onze vereniging de contributie van april nog innen. Wij betalen ook deze maand onze leiding. Half april vergadert het bestuur (waarschijnlijk via een beeldverbinding) over het vervolg van het innen van de contributie en het uitbetalen aan onze leiding. Daarover gaan we u na afloop van die vergadering informeren.

De Algemene ledenvergadering van 18 mei 2020 wordt verschoven naar september. De precieze datum krijgt u tegen die tijd te horen.

Wij vragen uw begrip voor de ontstane situatie.

Bestuur SV Dwarres