Nieuwsberichten SV Dwarres

Programma Uitvoering

Beste leden,

Op zaterdag 29 juni vindt onze tweejaarlijkse uitvoering weer plaats.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Het belooft een spetterende uitvoering te worden, waarvoor we u hartelijk uitnodigen.

De uitvoering vindt plaats in de sporthal van Oenkerk. Het middagprogramma begint om 17.00 uur. Het avondprogramma begint om 19.00 uur.

Verdere informatie vindt u op globaal programma uitvoering.

We hopen u te zien op onze uitvoering!