Nieuwsberichten SV Dwarres

Uitvoering Jazz en overdracht spiegelwand

Nieuwe spiegelwand

Tijdens de uitvoering van de Jazzgroepen op 26 juni 2018 werd de nieuwe spiegelwand officieel geopend. Deze spiegelwand heeft de vereniging als een gift gekregen van de Van der Meer-Boerema Stichting uit Veenwouden.

SV Dwarres is deze stichting zeer erkentelijk voor de gift.

In de bijlage vindt u een kort verslag van de avond en een tweetal foto’s.

Verslag uitvoering en overdracht van de spiegelwand.

Tags