Nieuwsberichten SV Dwarres

Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Op maandag 28 mei vindt de Algemene Ledenvergadering van SV Dwarres plaats in Dorpshuis De Mounestien in M√Ľnein.

De vergadering begint om 20.00 uur, maar de stukken liggen een half uur daarvoor ter inzage klaar.

We hopen op een grote opkomst in het belang van onze vereniging. Ook nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom!

De agenda vindt u hier.

Bestuur SV Dwarres