Nieuwsberichten SV Dwarres

Bestuurszaken

Beste leden,

Binnen het bestuur heeft een wisseling van de sommige bestuursfuncties plaatsgevonden.
De functieverdeling is vanaf januari 2018 als volgt:

Voorzitter – Berend Wijbenga – 058 256 2649
Secretaris – Jildou Wielinga – 06 3722 6190
Penningmeester – Dorret Weidema – 058 256 2758
Tweede penningmeester – Menke Dijkstra – 058 256 3199
Ledenadministratie – Machteld van IJs – 06 4658 5617
Algemeen lid – Petra de Jong – 058 256 1933

Opnieuw doe ik een oproep aan alle leden om na te denken over een bestuursfunctie. Het blijft lastig versterking van ons team te vinden, maar is wel noodzakelijk in het belang van het voortbestaan van onze vereniging. Dus aarzel niet om met iemand van het bestuur contact op te nemen voor meer informatie.

Berend Wijbenga