Nieuwsberichten SV Dwarres

Turnnieuws

Beste leden,

Rond de opvolging van Hendrik de Boer is enige onduidelijkheid ontstaan. Dat komt mede omdat het bestuur pas heel laat een opvolger voor Hendrik wist te vinden in de persoon van Annie Gerrits.

Zoals inmiddels bekend, neemt Sjieuwke van Houten ook een deel van de lessen van Hendrik over. Sjieuwke heeft echter wel aangegeven dat ze op termijn dit niet blijft doen, dus is er nog steeds een vacature. Gelukkig valt Sjieuwke voorlopig in en kunnen alle lessen doorgaan. Voor een overzicht verwijs ik u graag naar de lestijden zoals die op deze site vermeld staan.

Op maandag 8 januari 2018 heeft Sjieuwke echter eenmalig andere verplichtingen en kunnen haar lessen voor selectieturnen I en II NIET doorgaan. Haar les aan de senioren om acht uur (gymnastiek) gaat die avond WEL door.

Ook is er enige verwarring ontstaan over de lessen voor leerlingen die in groep 3 zitten. Toen er nog geen opvolger voor Hendrik was, heeft het bestuur allerlei scenario’s bekeken, waaronder het samen laten gaan van bepaalde groepen. Dit is echter nu niet nodig en houdt in dat er voor groep 3 zowel les in Giekerk als Oenkerk wordt gegeven: Sjieuwke geeft les in Oenkerk en Annie geeft les in Giekerk. De tijden in Giekerk zijn wel enigszins aangepast: de lessen beginnen een kwartier eerder. Ook hier verwijs ik naar de lestijden zoals die op deze site vermeld staan.

Het bestuur hoopt zo dat alle onduidelijkheden wegegenomen zijn. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar svdwarres@gmail.com

Hartelijke groet,

Berend Wijbenga

Tags