Nieuwsberichten SV Dwarres

Contributieverhoging

Geachte leden,

Zoals u al eerder op deze site heeft kunnen lezen, wordt de contributie per 1 september 2017 met vijftig cent per maand verhoogd. Voor de cursussen gelden ook nieuwe tarieven. De verhoging is vorig jaar vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Toen is besloten vijf jaar lang de contributie met vijftig cent per maand te verhogen in verband met hogere huurkosten, loonkosten en afdrage aan de KNGU. Elders op onze site vindt u het volledige overzicht van de nieuwe tarieven.

Namens het bestuur,

Berend Wijbenga