Nieuwsberichten SV Dwarres

Algemene ledenvergadering

Geachte leden, ouders/verzorgers,

Op maandag 29 vindt de algemene ledenvergadering plaats in Dorpshuis de Mounestien te M√Ľnein. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een half uur daarvoor ter inzage.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid erg op prijs. Ook wijs ik er u nogmaals op dat we een vacature hebben binnen het bestuur, dus mocht u interesse hebben dan hoor ik dat graag.

In de bijlage vindt u de agenda.

Berend Wijbenga
Voorzitter