Nieuwsberichten SV Dwarres

Verhoging contributie

Geachte leden,

Op de algemene ledenvergadering van 28 mei 2014 is besloten de contributie met ingang van 1 september 2014 te verhogen vanwege de hogere zaalhuur die Dwarres moet afstaan en de gestegen loon- en reiskosten van de trainers.

De nieuwe tarieven vindt u op deze site onder tabblad Lidmaatschap.

Het bestuur