Nieuwsberichten SV Dwarres

Jaarvergadering 2014 op 28 mei

Op woensdag 28 mei houdt onze vereniging haar jaarvergadering in de Mounestien in Mnein. De aanvang van deze avond is om 20.00 uur.

En van de agendapunten is een voorstel de contributie met n euro te verhogen vanaf september 2014. De redenen hiervoor zijn de hogere personeelslasten, de hogere zaalhuur en een verhoging van de KNGU-contributie die SV Dwarres moet afdragen.

Binnenkort ontvangt ieder lid tijdens een van de lessen een uitnodiging met agenda. U kunt de agenda ook bekijken via de link hieronder.

Het bestuur hoopt dat veel leden aanwezig zullen zijn op deze jaarvergadering.

Agenda jaarvergadering